Zdá se, že to, že Bůh je, je samo sebou zřejmé.

21. prosince 2014 v 20:19 | Karel Rakušan |  Nad písmem

Samy sebou jsou zřejmé ty pravdy, které poznáváme, na základě daných termínů, jež má ve svém spise filosof o prvních principech[1]. Tato zřejmost vede k tomu, že víme, že každý celek je větší než jeho část. Na základě tohoto poznání, pochopíme co je část a co celek, pochopíme i to, že každá část nutně patří k nějakému celku. Na základě tohoto deduktivního poznání se nám nabízí i to, že i my jsme součástí nějakého celku. Toto vědomí poznatelnosti o sobě samích je to, že poznáváme nové věci a skutečnosti, které dosud nám jsou skryty. Když tedy z tohoto nahlédnutí pochopíme, že jsme součástí nějakého celku, pochopíme i to, že nejsme všemohoucí. Pochopíme i to, že nutně musí být někdo vyšší nežli my. Pokud tedy z této posloupnosti pochopíme, nutnost vyšší bytosti nežli jsme my, pochopíme i to, že Bůh jest. Toto slovo totiž znamená to, nebo lépe řečeno ten nad koho nelze označit nic většího[2]. Pokud tedy připustíme tuto Anselmovu tezi, že Bůh je ten, nad koho nelze myslet, připustíme i to, že my jsme součástí nějakého celku. Naskýtá se nám, ale další dilema a to, jestli je Bůh ve skutečnosti nebo jen v mysli. To, co je však ve skutečnosti, je větší než to, co je pouze v rozumu (v mysli). Pro zřejmost Boží existence, nám tedy nestačí pochopení toho, kdo Bůh jest, ale musíme pochopit i to, že Bůh je ve skutečnosti a ne jen v mysli, protože to, co je ve skutečnosti, je víc než jen v mysli[3]. Na základě tohoto přirovnání pochopíme, že Bůh není jen v mysli, ale je i ve skutečnosti. Tudíž to, že Bůh je, by se nám mohlo zdát samo sebou zřejmé.
Takovéto uvažování je tedy logické pro ty, kdo pochopí co je část a co celek, tudíž pro moudré a učené. Zřejmost těchto věcí není dána prostým.
Na druhou stranu, ale zřejmost toho, že Bůh jest, není pro nás zřejmá, kuli naší slabosti a nevíře v toho, jenž je tím, nad koho většího nelze myslet. K tomu, abychom poznali toho, nad koho většího nelze myslet potřebujeme ve své slabosti hmatatelný důkaz. Pokud tedy nejsme schopni pochopit, že Bůh je duchové povahy a není zhmotnělí (tudíž si na něj nelze sáhnout), není nám samo sebou zřejmé, že Bůh jest.
Jsou tedy dva druhy poznatků. Obecně známé poznatky, jako např: když z jedné kupy písku odebereme po stejném dílu, je nám zřejmé, že budeme mít dvě nebo více kupek písku. Jiné, netělesné věci či skutečnosti jsou zřejmé těm, kdo pochopí, že existují i tyto netělesné věci, jako například láska, cit úzkost, bolest, strach ….. atd. Toto poznání je sice prostým lidem je dáno znát, ale jen učeným a moudrým je dáno to vědomí, že bez nich by nebyl život takový, jaký je.
Něco tedy může být samo sebou zřejmé dvojím způsobem:
Ø Za prvé o sobě, avšak ne pro nás.
Ø Za druhé jak o sobě, tak i pro nás.
Nějaké tvrzení je samo sebou zřejmé díky tomu, že je jeho predikát (část) obsažen v pojmovém obsahu subjektu (celku), např.: člověk je živočich, živočich je totiž obsažen v pojmu člověka.
Pokud by však někomu nebylo známo, co je subjekt a predikát, tvrzení by sice samo o sobě bylo samo sebou zřejmé, nebylo by však zřejmé tomu, kdo by neznal jeho subjekt a predikát. Existují tedy pravdy, které jsou samy sebou zřejmé, znají je však pouze moudří, jako například že netělesné věci nejsou na žádném místě[4].
Z našeho uvažování tedy plyne, že tvrzení "Zdá se, že to, že Bůh je, je samo sebou zřejmé." není pro nás zřejmé, pokud nepochopíme, že existují věci nejen tělesné, ale i netělesné. Pokud nepochopíme, že právě ty věci netělesné jsou nehmatatelné, co do podstaty materiálních věcí, ale přesto jsou pro nás mnohdy podstatné a mnohdy existenciální. Pokud, ale pochopíme, že existují věci vedle hmatatelných i nehmatatelné, pochopíme i to, že láska jest. Pochopíme i to, že Bůh jest, protože Bůh je láska.[1] 1. kniha Druhých Analytik
[2] Anselm z Canterbury
[3] Je více skutečná 100 - koruna, než jen v představě, že ji mám v peněžence.
[4] Boëthius v De Hebdomadibus
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
  • Narodili jsme se jako originál,
  • tak se prosím nechovejme jako kopie,

  • Život je pro nás tím nejcennějším darem,
  • tak ho neberme jako samozřejmost.